Hvad er KNX

Hvad er KNX ?

KNX: Introduktion

Større fleksibilitet, større sikkerhed og større energibesparelser: Efterspørgslen efter systemer til bygnings- og boligautomation er konstant stigende.

Uanset om det drejer sig om parcelhuse eller kontorbygninger, stilles der stadig større krav om nem og fleksibel styring af aircondition, lys og adgangskontrol. Samtidig bliver effektiv energiudnyttelse stadig vigtigere. Større fleksibilitet og sikkerhed kombineret med lavere energiforbrug er dog kun muligt med intelligent styring og overvågning af alle involverede produkter. Dette involverer imidlertid mere ledningsføring fra sensorer og aktuatorer til kontrol- og overvågningscentrene. Mere ledningsføring betyder igen mere design- og installationsarbejde, større brandrisiko og øgede omkostninger.

Løsningen: KNX – den globale STANDARD for bygnings- og boligautomation

Til overførsel af kontroldata til alle bygningsstyringskomponenter er der behov for et system, som kan håndtere problemer med isolerede enheder ved at sikre, at alle komponenter kommunikerer via det samme fælles sprog: Kort sagt et system som eksempelvis den producent- og applikationsuafhængige KNX Bus. Denne standard bygger på mere end 24 års erfaring på markedet blandt andet med forgængerne for KNX: EIB, EHS og BatiBUS. Alle busenheder er forbundet med KNX-mediet (via parsnoede kabler, radiofrekvens, PL eller IP/Ethernet), så de kan udveksle oplysninger. Busenheder kan være enten sensorer eller aktuatorer til styring af bygningsudstyr, f.eks. lys, markiser/skodder, sikkerhedssystemer, energistyring, opvarmning, ventilation og aircondition, signalerings- og overvågningssystemer, interfaces til service- og bygningsstyringssystemer, fjernstyring, energimåling, lyd-/videostyring, hvidevarer osv. Alle disse funktioner kan styres, overvåges og signaleres via et fælles system uden behov for ekstra kontrolcentre.

     
BelysningMarkiser og
skodder
Sikkerheds- 
systemer
Energi- 
styring
HVAC-
systemer
     
Overvågnings- 
systemer
Fjern- 
styring
EnergimålingLyd-/video- 
styring
Hvide- 
varer

KNX: Betydningen

Global vil sige

Referencer over hele verden: Verdens systemer til bolig- og bygningsstyring “taler” KNX. Flere millioner succesfulde KNX-installationer ikke blot i Europa, men også i Fjernøsten og Sydamerika, er et tydeligt bevis på KNX-modellens popularitet. Over 370 KNX-medlemsvirksomheder verden over tilbyder mere end 7.000 KNX-certificerede produktgrupper i deres kataloger fra forskellige applikationsområder.

Åben standard vil sige

KNX er godkendt som den internationale standard (ISO/IEC 14543-3), de europæiske standarder (CENELEC EN 50090 og CEN EN 13321-1) og den kinesiske standard (GB/T 20965). KNX er derfor fremtidssikret. KNX-produkter fra forskellige producenter kan kombineres – KNX-varemærkelogoet er en garanti for produkternes indbyrdes kompatibilitet og interworking. KNX er derfor den eneste globale standard for styringsløsninger til både erhvervsejendomme og beboelsesejendomme.

Bygnings- og boligautomation betyder

Fordele for alle typer bygninger: Fra kontorbygninger til private boliger. Uanset hvilken bygning der er tale om, åbner KNX op for helt nye muligheder inden for bygningsstyringssystemer til en fornuftig pris. KNX kan levere løsninger, som ville være ret arbejdskrævende med traditionelle installationsteknikker. Alle applikationer i en bolig eller bygning kan styres med et enkelt berøringspanel. KNX er en helt ny tilgang til at sikre større komfort, sikkerhed og energibesparelser i boliger og bygninger med styring af alt fra opvarmning, ventilation og adgangskontrol til fjernstyring af alle husholdningsapparater.

KNX: En fælles tilgang med mange fordele

KNX giver mærkbare fordele overalt, hvor den anvendes, både for arkitekter, designere og entreprenører og ikke mindst for bygningsejere og brugere.

  • Lave driftsomkostninger giver betydelige energibesparelser Der tændes kun for lys og varme, når der er behov for det, f.eks. afhængigt af tidsprofiler og/eller faktisk tilstedeværelse, så der spares både energi og penge. Det er også muligt at styre lyset automatisk afhængigt af mængden af dagslys, så der opretholdes et foruddefineret minimalt lysniveau for den enkelte arbejdsplads, og der bruges mindre energi (der tændes kun for de lyskilder, der reelt er behov for).
  • Tidsbesparende Sammenkobling af alle kommunikationsenheder via en enkelt bus reducerer design- og installationstiden betydeligt. Det særlige producent- og applikationsuafhængige ETS-softwareværktøj (Engineering Tool Software) gør det muligt at designe, konstruere og konfigurere installationer med KNX-certificerede produkter. Værktøjet er producentuafhængigt, så systemintegratoren frit kan kombinere produkter fra forskellige producenter med forskellige kommunikationsmedier (parsnoede kabler, radiofrekvens, PL eller IP/Ethernet) i den samme installation.
  • Fleksibilitet og tilpasning til fremtidig udvikling En KNX-installation kan nemt tilpasses til nye applikationer og kan nemt udvides. Nye komponenter kan nemt forbindes med den eksisterende businstallation.

KNX Association: Din garanti for en global standard!

EIBDrivkraften bag KNX er KNX Association, en sammenslutning af førende virksomheder inden for forskellige områder af bolig- og bygningsautomation. KNX Association har i dag mere end 370 medlemmer, som leverer mere end 80 % af de enheder til bygnings- og boligautomation, der sælges i Europa. Disse virksomheder har et fælles mål om at fremme udviklingen af installationssystemer til bygninger i al almindelighed og KNX som den eneste globale STANDARD for bolig- og bygningsautomation. KNX Association har samarbejdsaftaler med mere end 44.000 installationsvirksomheder i 128 lande, mere end 100 tekniske universiteter samt mere end 300 uddannelsescentre over hele verden.